Huskraft Lavpris

Huskraft Lavpris følger utviklingen i markedet hvor Huskraft Energi kontinuerlig vurderer strømpriser ut i fra situasjonen i markedet.

Avtalen koster kun 19kr/mnd og faktureres etterskuddsvis. Avtalen har ingen bindingstid og prisendringer varsles med 14 dagers varsel.


 

Huskraft Pluss

Med Huskraft Pluss får du strøm for markedspris! Det er ingen skjulte kostnader og ingen liten skrift. Du får altså den vanligste og enkleste avtalen på markedet. Kun 39 kr fastbeløp og 0 øre påslag som minsker dine kostnader! Ikke bruk mer penger enn du må på strøm, bestill Huskraft+ med alle gode betingelser i dag!

 

Huskraft SpotON

Huskraft SpotON er vår mest popluære strømavtale med kun 6 øre i påsalg og ingen månedsgebyr.Produktet er en spotpris avtale og følger markedet time for time.

Det er ingen bindingstid på avtalen.