Velkommen

Nyttig informasjon før du starter din bestilling

Valgt produkt: Smaalenene Kraft Spotavtale

Om prisen
Norden har en egen strømbørs hvor strøm kjøpes og selges. Prisen varierer fra time til time, og det er denne prisen som kalles Spotpris.
Spotpris er en avtale der strømprisen følger markedsprisen på kraftbørsen tett både opp og ned.
Du betaler vår gjennomsnittlige innkjøpspris pr. mnd, pluss et påslag på 3,80 øre pr. kWh inkl. el-sertifikat. I tillegg kommer et fastbeløp på kr. 37,50 pr måned begge beløp er inkl. mva.

Produktet har ingen bindingstid.
Nettleie til ditt lokale nettselskap kommer i tillegg.

For å kunne gjennomføre din bestilling trenger vi følgende informasjon fra deg:

  • Fødselsdato
  • Navn
  • Postnr

Registrering av måleravlesning kan gjøres senere.